سنباده ورقه ای یا پوستاپ  از جنس کاغذ،مقوا،پارچه است

که به وسیله چسب دانه های سخت ساینده بر روی ان نصب شده است

مشاهده همه 11 نتیجه

سنباده پوستاب ۱۰۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب ۱۲۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب ۱۸۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب ۲۰۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب ۲۲۰روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب ۶۰۰روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب۸۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده متری ۱۰۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده متری ۱۲۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده متری ۱۶۰ روزا

تماس بگیرید

سنباده متری ۸۰ روزا

تماس بگیرید