این چسب برای قسمت هایی مناسب است که نیاز به آببندی دارد

نکته مهم در استفاده از این چسب باید حتما قبل از استفاده

محل موردنظر کاملا تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار باشد

درزگیری فضاهای خالی پنجره، شیشه، آینه، آلومینیوم، کاشی، سرویس های بهداشتی و سرویس های آشپزخانه و…