از این چسب برای چسباندن دوباره چرم روی کیف های اسناد و …. استفاده می شود

معمولا این چسب در قوطی های فلزی به فروش می رسد به همراه قلم موی مخصوص