چسب های خودرویی برای عملکرد زیبایی و راحتی خودرو بسیار مهم هستند.

کاربرد چسب های خودرویی برای عملیات مونتاژ انجام میشود

ودر بخش رنگ،شیشه و بدنه و تریم کاربرد دارد

مشاهده همه 14 نتیجه

چسب زه خودروی زیپر

تماس بگیرید

چسب مزدا کوچک(۳۰گرمی) غفاری

۲۴,۵۰۰ تومان

چسب مزدا واشر ساز 85 گرمی پمادی بزرگ غفاری

۵۹,۰۰۰ تومان

چسب واشر ساز 30 گرمی زیپر

تماس بگیرید

چسب واشر ساز 85 گرمی زیپر

تماس بگیرید

چسب واشر ساز سیکا

۸۹,۰۰۰ تومان

چسب واشر ساز ویکتور راینز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چسب واشرساز غفاری مدل سنزور حجم 85 گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

گریس نسوز 1 کیلو گرمی EPG آترود

۱۷۹,۰۰۰ تومان

گریس نسوز 125گرمی EPG آترود

۳۵,۵۰۰ تومان

گریس نسوز 16 کیلو گرمی EPG آترود

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

گریس نسوز 250 گرمی EPG آترود

۵۶,۰۰۰ تومان

گریس نسوز 5 کیلو گرمی EPG آترود

۸۲۸,۰۰۰ تومان

گریس نسوز 500 گرمی EPG آترود

۹۶,۰۰۰ تومان