یکی از چسب های نواری بسیار ازچسب های نواری حساس پوشش داده شده که در انواع مختلف کاربرد دارد

این چسب ها با پوشش دهی خاص خود بر روی پلاستیک، کاغذ و ….حاصل می شود

این چسب ها بدون نیاز به حرارت با اندکی فشار بر روی جسم مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.