در تعریف عامیانه چسب ماده ای غیر فلزی است که از چلیمر های آلی تشکیل میشود

که برای چسباندن و کنار هم قرار دادن دو سطح یا جسم مورد استفاده قرار میگرد

و علت وجود این پلیمر ها در واقع برای افزایش قدرت چسبندگی چسب ها است

نمایش دادن همه 3 نتیجه