رنگ‌های داخل و خارج ساختمان

انواع رنگ و پوشرنگ ها مات،نیمه مات ونیم پلاستیک و ….

اسپری رنگ واکو VAKO

۱۹,۸۰۰ تومان

پرایمر پایه آب s800

تماس بگیرید

پرایمر پایه آب ورزسیل_s700

۸۵,۰۰۰ تومان

پوشرنگ تمام پلاستیک مات ورزسیل_p2111

۵۸۰,۰۰۰ تومان

پوشرنگ نیم پلاستیک مات ورزسیل P2311_(PLUS)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پوشرنگ نیم پلاستیک مات ورزسیل_ P2411

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پوشرنگ نیم پلاستیک نیم مات ورزسیل_ p2211

۳۸۰,۰۰۰ تومان

چسب بتن آببندی شیمی ساختمان (1)کیلوگرمیSA46

۸۰,۰۰۰ تومان

رنگ آکریلیک پایه آب مات نمای داخلی ساختمان ورزسیل _AC1101

۵۵۰,۰۰۰ تومان

رنگ آکریلیک پایه آب نیم براق سطوح داخلی ساختمان ورزسیل _AC1100

۸۵۰,۰۰۰ تومان

رنگ آکریلیک پایه آب نیم براق نمای خارجی ساختمان ورزسیل AC1202

۸۹۰,۰۰۰ تومان

رنگ آکریلیک پایه آب نیم براق نمای داخلی ساختمان ورزسیل _AC1102

۷۳۰,۰۰۰ تومان

رنگ آکریلیک مات ورزسیل AC1201

۶۰۰,۰۰۰ تومان

رنگ پایه آب پارکتی آسا پِتسی براي داخل ساختمان و فضاهاي بسته

تماس بگیرید

رنگ ترک الاستیکوت

تماس بگیرید

رنگ روی بتن، آجر، اردواز و ایرانیت اموکالر شیمی ساختمان

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

رنگ روی بتن، آردواز و سطوح سیمانی با خواص ارتجاعی شیموتن شیمی ساختمان

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

لاك پایه آب پلی اورتان آکرلیک براي استفاده در داخل ساختمان و فضاهاي بسته

تماس بگیرید