افزودنی های زودگیر بتن باعث افزایش سرعت آبگیری در بتن میگردد، بتن زودتر به مقاومت می رسد.

و تسریع درگیرش بتن است، در هوای سرد برای بتن ریزی استفاده می شود.

مشاهده همه 7 نتیجه

آببند کننده سطوح نما بصورت جذبی 2002(1لیتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آببند کننده سطوح نما بصورت جذبی 2002(20لیتری)

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آببند کننده سطوح نما بصورت جذبی 2002(4لیتری)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

آنی گیر پودری (فرکوپلاگ) Plug

۲۱۰,۰۰۰ تومان

آنی گیر مایع

۵۸۰,۰۰۰ تومان

سیلرو پرایمر امو کالر شیمی ساختمان 1 کیلوگرمی

۹۰,۰۰۰ تومان

سیلرو پرایمر امو کالر شیمی ساختمان 4کیلوگرمی

۳۴۰,۰۰۰ تومان