یک بتن و ملات سیمانی بوده که از طریق  پرکردن منافذ بتن

سبب کاهش نفوذپذیری ان در برابر مایعات می شود

عملکرد بهینه  محصول در ترکیب با محصولات روان کننده  و فوق روان کننده

 

آببند کننده بتن و ملات به صورت مایع APL

۲۷۷,۰۰۰ تومان

ابر روان کننده دیرگیر بتن شیمی ساختمان P10-3R

۸۱۰,۰۰۰ تومان

ابر روان کننده قوی بتن با حفظ کارایی در طول زمان شیمی ساختمان P100-3R

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ابر روان کننده نرمال بتن با کارایی خاص شیمی ساختمان P100-N

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ابر روان کننده نرمال بتن شیمی ساختمان P10N

۸۱۰,۰۰۰ تومان

افزودنی آببندکننده بتن سیکا sika 1 plus

تماس بگیرید

افزودنی حباب هواساز بتن شیمی ساختمان

تماس بگیرید

روان کننده بتن سیکاpr250

تماس بگیرید

روان کننده دیرگیر شیمی ساختمان M50

۳۶۵,۰۰۰ تومان

روان کننده سیکا پلاستیمنت PR400

تماس بگیرید

روان کننده نرمال شیمی ساختمان N50

تماس بگیرید

ژل میکروسیلیس f1-مقاومت و ابندی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ژل میکروسیلیس f2-مقاومت و ابندی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ضد آب کننده بت و ملات به صورت پودری AP

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ضدیخ و زودگیر بتن بدون کلراید شیمی ساختمان FARCO FREEZE

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فرکوفیکس GF1

تماس بگیرید

فوق روان کننده دیرگیر بتن شیمی ساختمان P9-3R

۵۷۰,۰۰۰ تومان

فوق روان کننده سیکا ویسکوکرت ۳۰۱۰

تماس بگیرید

فوق روان کننده سیکا ویسکوکرت ۳۱۱۰

تماس بگیرید

فوق روان کننده سیکا ویسکوکرت ۵۱۱۰

تماس بگیرید