اسپیسرها ابزاری برای فاصله انداختن منظم میلگردها در بتن می باشند

که در نوع های مختلف و اندازه های مختلف بنا به نیاز انتخاب و استفاده می شوند.

اسپیسر پلاستیکی گرد ۳ سانت

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد ۵ سانت درجه ۱

۴۵۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی هارد ۵ سانت درجه ۲

۴۱۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی هارد ۵ سانت درجه ۳

۳۶۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی هارد ۷/۵ سانت درجه ۱ برای فونداسیون

۷۰۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی هارد ۷/۵ سانت درجه ۲ برای فونداسیون

۶۵۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی هارد ۷/۵ سانت درجه ۳ برای فونداسیون

۵۸۰ تومان