اسپیسرها ابزاری برای فاصله انداختن منظم میلگردها در بتن می باشند

که در نوع های مختلف و اندازه های مختلف بنا به نیاز انتخاب و استفاده می شوند.

اسپیسر بتنی 5 سانتی

۲,۹۰۰ تومان

اسپیسر پلاستیکی گرد 3 سانت

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 5 سانت درجه 1

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 5 سانت درجه 2

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 5 سانت درجه 3

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 7/5 سانت درجه 1 برای فونداسیون

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 7/5 سانت درجه 2 برای فونداسیون

تماس بگیرید

اسپیسر پلاستیکی هارد 7/5 سانت درجه 3 برای فونداسیون

تماس بگیرید