ابزارهای مورد نیاز کاشیکاران مانند اسکوپ، صلیب کاشی ، همتراز و …..

مشاهده همه 24 نتیجه

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 3 سانت ورق 8 میل

۵۹۰ تومان

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 3 سانت ورق 9 میل

۶۲۰ تومان

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 5 سانت ورق 8 میل

۷۱۰ تومان

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 5 سانت ورق 9 میل

۷۵۰ تومان

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 7 سانت ورق 8 میل

۸۵۰ تومان

اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک 7 سانت ورق 9 میل

۹۰۰ تومان

پودر بندکشی خمیری شیمی ساختمان F10(سفید)

۴۵,۰۰۰ تومان

پودر بندکشی دوغابی شیمی ساختمان F14(سفید)

۲۵,۰۰۰ تومان

چسب بتن آببندی شیمی ساختمان (4)کیلوگرمیSA46

۲۰۰,۰۰۰ تومان

چسب بتن استحکامی SA6 شیمی ساختمان 8 کیلوگرمی

۴۴۰,۰۰۰ تومان

چسب کاشی خمیری 5کیلو گرمی استاندارد شیمی ساختمان AK5

۷۱,۰۰۰ تومان

صلیب کاشی 1 میل

۱۰,۰۰۰ تومان

صلیب کاشی 10 میل

۲۰,۰۰۰ تومان

صلیب کاشی 2 میل

۱۰,۰۰۰ تومان

صلیب کاشی 3 میل

۱۰,۰۰۰ تومان

صلیب کاشی 4 میل

۱۵,۰۰۰ تومان