ضد اب کننده بتن و ملات

موارد مصرف

  • در بتن ریزی منابع اب اشامیدنی
  • دیوار های بتنی
  • کانالهای زیر زمینی و دیواره چاه ها
  • ملات و اندودهای سیمانی

پودر ان به مصالح خشک بتن با ملات به میکسر اضافه گردد