ازعایق در پشت بامهایی استفاده میشود که عایق، سطح نهایی کار باشد.

همچنین روکش آلومینیوم نور خورشید را برگردانده و مانع از گرم شدن بیش از حد عایق و بام میشود.

مزایا
• تطبیق با شرایط اقلیمی مناطقی که داراي تابستان معتدل و گرم میباشند.
• مقاومت مکانیکی عالی
• دوام عالی در برابر فرسودگی در مجاورت هوا و حرارت
• پایداري حرارتی بالا

آببند کننده آجر نما Aquasil

تماس بگیرید

آببند کننده آجرنما silicon liquid

تماس بگیرید

آببند کننده دو جزئی 111(فرکوتاپ)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرایمر پایه آبی ویژه سطوح بتنی ورزفلوئید_ WA/2

۵۸۰,۰۰۰ تومان

خمیر درزگیر با پایه قیر پلیمر ورزسیل

۴۰,۰۰۰ تومان

خمیر درزگیر با پایه قیر پلیمر ورزسیل 8 کیلوگرمی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

سیلر آببندی و رزین نما 1لیتری s600

۶۰,۰۰۰ تومان

سیلر آببندی و رزین نما 4لیتریs600

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نوار دو طرف چسب قير پليمري، مخصوص لكه گيري آسفالت

تماس بگیرید

ورزپلاست برنز ALP/F

تماس بگیرید

ورزپلاست برنز AL/F

تماس بگیرید

ورزپلاست برنز F/F

تماس بگیرید

ورزپلاست سیلور AL/F

تماس بگیرید

ورزپلاست گلد 4S/F

تماس بگیرید