درزگیر پلی اورتان برای چسباندن بدنه قطعات خودرویی

نصب شیشه اتومبیل .و چسباندن فلاشینگ

درزگیری فلاشینگ و آب بندی در نما های خشک و…..