سنباده ورقه ای یا پوستاپ  از جنس کاغذ،مقوا،پارچه است

که به وسیله چسب دانه های سخت ساینده بر روی ان نصب شده است