گان چسب های سوسیسی از تنفگ های ماستیک پلی اورتان سوسیسی است که دارای سری فلزی و دسته فلزی است

در مدل پلاستیکی و فلزی که نسبت به پلاستیکی مقاوم تر است

نمایش یک نتیجه