گان چسب کارتیجی یا گان تفنگی جهت تزریق انواع چسب های کارتیجی کاریرد دارد

با استفاده از این گان به راحتی میتوانید شکاف ها و درزها را به صورت یکنواخت درزگیری یا پر کنید

طریقه استفاده ار این گان به این صورت است :

که ابتدا با نگه داشتن ضامن شفت فلزی را به عقب می کشیم

چسب مورد استفاده را درون تلمبه قرار می دهیم

با فشار دادن دسته اصلی چسب تخلیه می شود

هیچ محصولی یافت نشد.